חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרכט

זהר

תרכט) יין אית מניה תרין גוונין, חוור וסומק. יין, ע' אנפין. הא ע"ב. ולקבל תרין גוונין דיין, איהי זכור ושמור דשבת, וע' תיבין דקדוש ויכל"ו, הא ע"ב.

פירוש הסולם

תרכט) יין אית מניה וכו': ביין יש בו ב' צבעים לבן ואדום. יין בגי' ע', שהוא ע' פנים, הרי ע"ב. שזה רומז שאורות השם ע"ב מאירים ביין, וכנגד ב' צבעים שביין, הוא זכור ושמור של שבת, שעם ע' תיבות שבויכלו שבקידוש, הם ע"ב.