חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרכח

זהר

תרכח) ח"י אוקמוה, חי מן החבית. וארח רזא, שכינתא עלאה איהי תמינאה דספיראן מתתא לעילא, ובגין דא אתקריאת ח', ואתמר בה בחכמה יבנה בית. והיינו חבית: ח' בי"ת. ובגין דאיהי חיים, דכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה, יין מתמן איהו ח"י. ודא איהו יינא דאורייתא. מאן דאשתדל בה, אקרי ח"י. ועוד, צדיק ח"י. איהו חי מן החבית.

פירוש הסולם

תרכח) חי אוקמוה חי וכו': חי, הנאמר בכוס של ברכה, העמידוהו, חי, פירושו, חי מן החבית. דהיינו שלא יהיה מזוג במים שם. ובדרך סוד, השכינה העליונה, שהיא בינה, היא ספירה שמינית שבעשר ספירות, כשמתחילים לספור ממטה למעלה, ומשום זה נקראת ח'. ונאמר בה, בחכמה יבנה בית, והיינו חבית, שהיא אותיות ח' בי"ת. שזה מורה, שהיין, שה"ס גבורה דז"א, יהיה נמשך מן הבינה, שנקראת חבית, ח' בי"ת. ומשום שהבינה היא חיים שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, ע"כ היין הנמשך משם, מן הבינה, הוא חי. וזהו יינה של תורה, שמי שעוסק בה נקרא חי. ועוד, צדיק, שהוא יסוד, נקרא חי, והוא חי מן החבית, שאורותיו נמשכים. מן הבינה הנקראת חבית, כנ"ל.