חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרכד

זהר

תרכד) ואורח רזא, כוס מלא ברכת יי'. כוס בגי' אלהי"ם. ומתמן נשמתא, דאיהי על שמיה כוס. הה"ד כוס ישועות אשא. מאן ישועות. ה' אצבען. דאינון לקבל ה' ספירן דכוס. דאיהו אלהים חיים בינה מתפשטא בהון, לחמשין תרעין. ה' זמנין עשר. באת י', דאיהו י' דברים דתקינו רבנן בכוס, דאיהו אלהים חיים, ה' אתוון, בחשבן ה'.

פירוש הסולם

תרכד) וארח רזא כוס וכו': ובדרך סוד, ה"ס כוס מלא ברכת ה'. כוס בגי' אלקים, שהוא בינה, והיינו מלכות המלבשת את הבינה (כלהלן אות תרל"ב) ומשם היא הנשמה הנקרא על שמו, כוס. ז"ש, כוס ישועות אשא. מהו ישועות. היינו ה' אצבעות, המחזיקות את הכוס, שהן כנגד ה' ספירות, חג"ת נה"י שבכוס, שהיא אלקים חיים, שהוא בינה, המתפשטת בה' ספירות לחמשים שערים, שהם ה' פעמים עשרה. דהיינו באות י' שהיא י' דברים שהתקינו חכמים בכוס, שהיא אלקים חיים, וה' אותיות אלקים, שהן בחשבון ה', י' פעמים ה' הם חמשים שערים.