חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרכג

זהר

תרכג) תליתאה, כוס דברכה, דתקינו ביה עשרה דברים. הדחה. שטיפה. עטור. עטוף. חי. מלא. מקבלו בשתי ידיו. ונותנו בימין. ונותן עיניו בו. ומגביהו מן הקרקע טפח. ומשגרו במתנה לאנשי ביתו.

פירוש הסולם

תרכג) תליתאה כוס דברכה וכו': תקון השלישי הוא, כוס של ברכה, שהתקינו בו עשרה דברים, הדחה, שטיפה, עטור, עטוף, חי, מלא, מקבלו בב' ידיו, ונותנו בימין, ונותן עיניו בו, ומגביהו מן הקרקע טפח, ומשגרו במתנה לאנשי ביתו.