חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרי

זהר

תרי) א"ל, סבא סבא, והא בכמה אתרין אוקמוה, דיעקב איהו בעל הבית, ויוסף אורח, דדרגיה יסוד חי עלמין, כליל ח"י ברכאן דצלותא, ובגין דא אוקמוה עליה, ברכות לראש צדיק. א"ל הכי הוא, וכלא קשוט. כל רזא באתריה, מה, דאנא אמרית, ומה דאת אמרת. אבל ההוא דפליג נהמא מאן הוא.

פירוש הסולם

תרי) א"ל סבא סבא וכו': אמר לו, סבא סבא, והרי בכמה מקומות העמידו שיעקב הוא בעל הבית, שהוא ז"א, ויוסף, הוא אורח, שמדרגתו יסוד חי העולמים, הכולל ח"י ברכות של התפלה, שמשום זה העמידו עליו, וברכות לראש צדיק. וע"כ אמרו בעל הבית שהוא ז"א בוצע, ואורח, שהוא יסוד מברך. ואתה אומר, שז"א ה"ס לחם ולא בעל הבית. א"ל, הסבא, כך הוא, והכל אמת. כל סוד הוא במקומו, הן מה שאני אמרתי, והן מה שאתה אמרת. אבל לדברי, שז"א הוא לחם, א"כ הבוצע ומחלק הלחם מי הוא.