חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תריז

זהר

תריז) הא הכא לחם בשתי ככרות, ושיעורו כזית וכביצה. מאי ניהו לחם הפנים דפתורא דמלכא. אלא הא אוקמוה, דאית ליה תריסר אנפין. ומאי ניהו. אלא אינון ד' אנפי אריה. ד' אנפי שור. ד' אנפי נשר. ואינון יברכך ידוד. יאר ידוד. ישא ידוד.

פירוש הסולם

תריז) הא הכא לחם וכו': הרי כאן לחם בשתי ככרות, שלחם הוא ו' ב' ככרות ה' ה' ושיעורו של האכילה, היא כזית וכביצה, שה"ס יחוד יאהדונה"י כנ"ל. ושואל מה הוא לחם הפנים שעל שלחן המלך. דהיינו י"ב החלות הנערכות על שלחן בית המקדש. ומשיב. אלא הנה למדנו, שיש לו, ללחם שהוא ז"א, י"ב פנים, ומה הם. אלא הם, ד' פני אריה, ד' פני שור, ד' פני נשר. כי אריה שור נשר ה"ס ג' קוין, שבכל אחד חו"ג תו"מ, וד"פ ג' הם י"ב. וה"ס ג' הויות, שהם יברכך הויה, יאר הויה, ישא הויה. שבכל הויה ד' אותיות, וג"פ ד', הם י"ב אותיות.