חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תריג

זהר

תריג) ומאן גרים לה דאכלת מלחם אביה. בגין דתבת בתיובתא ואתאחדת כנעוריה. הה"ד, ושבה אל בית אביה כנעוריה, בגין וישוב לימי עלומיו. כגוונא דאילנא דקציצו ליה, ואתחדש בשרשוי. והאי איהו רזא, דמאן דמית בלא זרע.

פירוש הסולם

תריג) ומאן גרים לה וכו': ומי גרם לנפש שתאכל מלחם אביה. הוא משום שחזרה בתשובה ונתאחדה בהקב"ה כנעוריה. ז"ש ושבה אל בית אביה כנעוריה. שפירושו. כמו וישוב לימי עלומיו. כעין אילן שכרתו אותו ונתחדש בשרשיו. וזה הוא סוד למי שמת בלא בנים. שע"י יבום הוא מתגלגל, וחוזר ומתחדש.