חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרט

זהר

תרט) אדהכי, הא סבא דסבין קא נחית לגביה, ואמר, רעיא מהימנא חזור בך. דהא לחם איהו ו' שתי ככרות דיליה, כמה דאמרת אינון ה' ה'. ודאי ו' איהו לקבל יעקב. ה' ה' לקבל לאה ורחל. י', כביצה לכל חד.

פירוש הסולם

תרט) אדהכי הא סבא וכו': בתוך כך הנה סבא דסבין שהוא חכמה עלאה ירד אצלו ואמר, רעיא מהימנא חזור בך. כי לחם הוא ו'. שתי ככרות שלו, הוא כמו שאמרת, שהם ה' ה'. ומפרש, ודאי ו' היא כנגד יעקב שהוא ז"א, ה' ה' הן כנגד לאה ורחל, וע"כ הלחם בכלל ה"ס ו' שהיא ז"א, שיש לו ב' זווגים, זווג אחד עם לאה, שהיא הנוקבא שלו מחזה ולמעלה, וזווג ב' עם רחל, שהיא הנוקבא שלו מחזה ולמטה, וע"כ הלחם מתחלק לב' ככרות. י' של הויה, ה"ס הפרוסה שנותנים לכל אחד ואחד, שהוא כביצה לכל אחד. כי ביצה ה"ס י' דהויה, שהיא חכמה, שהיא השפע הנמשך ע"י הו' וב' ההין דהויה.