חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרטו

זהר

תרטו) אמר ר"מ, הלל ושמאי, דאתון, חד מסטרא דרחמי, וחד מסטרא דדינא, דינון חסד וגבורה, דרגין דאברהם ויצחק. ואתון מגזעייהו, אתכנשו הכא, אתון ותמנין תלמידים דהוו ליה להלל. ואוף הכי תלמידי בית שמאי, לסעודתא דמלכא.

פירוש הסולם

תרטו) אמר ר"מ הלל וכו': אמר רעיא מהימנא, הלל ושמאי, שאתם, אחד מצד הרחמים, דהיינו הלל, ואחד מצד הדין דהיינו שמאי, שהם חסד וגבורה, כהמדרגות של אברהם ויצחק, ואתם מגזע שלהם, הקבצו כאן אתם ושמונים תלמידים שהיו להלל, וגם כן תלמידי בית שמאי, הקבצו לסעודת המלך.