חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרז

זהר

תרז) קם זמנא תניינא, ואמר מארי מתניתין, נשמתין ורוחין ונפשין דלכון, אתערו כען כולהו, ואעברו שינתא מנכון, דאיהי ודאי משנה, ארח פשט דהאי עלמא.דאנא לא אתערנא בכו, אלא ברזין עלאין דעלמא דאתי דאתון בהון הנה לא ינום ולא יישן.

פירוש הסולם

תרז) קם זמנא תניינא וכו': קם פעם שנית ואמר, בעלי משנה, הנשמות והרוחות והנפשות שלכם התעוררו עתה כולכם, והעבירו השינה מכם, שהיא משנה ודאי דרך הפשט של עולם הזה, ואני לא עוררתי אתכם אלא בסודות עליונים של עולם הבא, שאתם בהם. ושם, הנה לא ינום ולא יישן.
פירוש. השינה באה מקו שמאל דבינה, המאיר בלי חסדים (כנ"ל אמור אות ע"ד) אבל שם בבינה אין השינה פועלת כלום ואינה משנה דבר, אלא כשהארת קו השמאל הזה נמשכת למלכות שם פועלת השינה ומשנה הכל, כלומר שמסתלקים הארת המוחין. וז"ש, דאיהי ודאי משנה ארח פשט דהאי עלמא, שהשינה הנמשכת מקו שמאל לעולם הזה, שהוא מלכות הנקראת עולם הזה, היא משנה הפשט, כלומר שמעלים הארת המוחין דאנא לא אתערנא בכו אלא ברזין עלאין דעלמא דאתי דאתון בהון, שרע"מ עורר אותם להתעלות לעולם הבא ע"י סודות התורה שאמר, ושם בעולם הבא, שהוא בינה, נאמר הנה לא ינום ולא יישן. כי שם אין נוהגת שינה. כנ"ל.