חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרה

זהר

תרה) קם רעיא מהימנא, וסליק ידוי קמי קב"ה ושכינתיה, ואמר הכי, קב"ה יהא רעוא דילך, למיהב לון מזונא שלימתא, לתקנא לגבך, ולגבי מטרוניתא עלאה עלמא דאתי, דאתמר עלה, כי ליי' המלוכה ומושל בגוים. ולגבי מטרוניתא תניינא, דאתמר בה זמנא תניינא, והיתה ליי' המלוכה. לתקנא פתורא שלימתא, מכל עדונין, ומכל מאכלין.

פירוש הסולם

תרה) קם רעיא מהימנא וכו': קם רע"מ, ונשא את ידיו לפני הקב"ה ושכינתו, ואמר כך. קב"ה, יהי הרצון שלך לתת לנו מזון שלם לתקן אליך, ואל המלכה העליונה שהיא עולם הבא, דהיינו בינה. שנאמר עליה, כי לה' המלוכה ומושל בגוים, ואצל מלכה השניה, שהיא מלכות, נאמר בה פעם שנית, והיתה לה' המלוכה. ונתקן שלחן שלם מכל מעדנים ומכל מאכלות.