חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקעא

זהר

תקעא) תא חזי, מה כתיב, ולמקצת ימים עשרה נראה מראיהן טוב מכל הילדים האוכלים את פת בג המלך. נראה מראיהן טוב, דצולמא דמאריהון לא אעדיאו מנהון, ומאחרני אעדיאו. מאן גרים האי. בגין דלא אתגעלו בגיעולי מיכליהון. זכאה חולקהון דישראל, דכתיב בהו, ואנשי קדש תהיון לי.

פירוש הסולם

תקעא) תא חזי מה וכו': בוא וראה, מה כתוב, ולמקצת ימים עשרה נראה מראיהן טוב מכל הילדים האוכלים את פת בג המלך. נראה מראיהן טוב, פירושו שצלם רבונם לא הוסר מהם, ומאחרים הוסר. מי גרם זה, משום שלא נגעלו בגיעולי מאכלם. אשרי חלקם של ישראל, שכתוב בהם, ואנשי קדש תהיון לי.