חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקסח

זהר

תקסח) רבי ייסא, שרי למיכל לתרנגולא בגבינה או בחלבא. אמר ר' שמעון אסיר לך, דלא יהיב איניש פתחא לזינין בישין. לך לך אמרין נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב. ודאי אסיר לך הוא, דחומרא אית ביה, כבעירא לשחיטה. ומאן דשרי האי, מה כתיב ותשקו את הנזירים יין, מאן דשרי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה