חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקסה

זהר

תקסה) בגיני כך, לא ייכול בשרא בחלבא כל זרעא קדישא, וכל מאן דאתי מסטר דא, דלא יהיב דוכתא, למאן דלא אצטריך, דהא בעובדא תליא מלתא, בעובדא דלתתא, לאתערא לעילא וכאין אינון ישראל מכל עמין עעכו"ם, דמריהון קרי עלייהו, ובך בחר יי' להיות לו לעם סגלה. וכתיב כי עם קדוש אתה ליי' אלהיך וכתיב בנים אתם ליי' אלהיכם וגו'.

פירוש הסולם

תקסה) בגיני כך לא וכו': משום זה לא יאכלו בשר בחלב כל זרע הקדוש, וכל מי שבא מצד זה הקדוש, כדי שלא לתת מקום למי שאינו צריך, כי במעשה תלוי הדבר, שצריכים מעשה למטה כדי לעורר למעלה. אשרי הם ישראל מכל העמים עובדי עכו"ם, שרבונם קרא עליהם, ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה. וכתוב, כי עם קדוש אתה לה' אלקיך, וכתוב בנים אתם לה' אלקיכם וגו'.