חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקסג

זהר

תקסג) אמר ר' שמעון, שפיר קאמרת. והא דרבי אבא שפיר וכלא דא בדא תליא. תא חזי, אמא אתאחדא להו לעילא, לסטרא דא ולסטרא דא, ותרין אינון, חדא לימינא, וחדא לשמאלא. ובגיני כך, מנהון לימינה, ומנהון לשמאלא. וכלהו תליין בהאי א"ם, אמא קדישא, ואתאחדן בה.

פירוש הסולם

תקסג) אמר ר' שמעון וכו': אר"ש, יפה אמרת. וזה של ר' אבא יפה. והכל תלוי זה בזה. בוא וראה, אמא, שהיא המלכות, התאחדה להם למעלה לצד זה של הקדושה ולצד זה של הטומאה, ושנים הם: אחד, לימין, ואחד לשמאל, כלומר, שבכל צד יש ימין ושמאל, ומשום זה מהם הם לימין, ומהם הם לשמאל. וכולם תלוים באם הזו, שהיא אמא הקדושה, דהיינו המלכות, ונאחזים בה.