חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקיח

זהר

תקיח) וכל מארי מתיבתא כלהו אזדעזעו, ונפלו בנפילת אפים מקיומיהו קדמאה ואמרו, וכי באבנא זעירא האי. כ״ש מאן יגיח עמך בסייפא, דאתמר בה רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.

פירוש מעלות הסולם

תקיח) וכל מארי מתיבתא וכו׳: וכל בעלי הישיבה נזדעזעו כולם, ונפלו בנפילת אפים מקיומם הראשון ואמרו, וכי באבן קטנה אתה יכול לעשות זאת, כ״ש מי יערוך עמך מלחמה ולעמוד נגדך, כשתלחום בחרב, שנאמר בה רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.