חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקיז

זהר

תקיז) ואע״ג דאיהי זעירא לתתא, לעילא לית לה סוף. מאן יכיל לאגחא קרבא באתר דאנת תמן. באבנא זעירא דזריקת, אזדעזעו רקיעין עד אין סוף, ומלאכין עד אין תכלית.

פירוש מעלות הסולם

תקיז) ואע״ג דאיהי זעירא וכו׳: ואע״פ שלמטה היא קטנה, כי מיעטה את עצמה להיות נקודה תחת יסוד דז״א. למעלה כשהיא עולה אין לה סוף. כי ע״י המיעוט היא מקבלת חסדים להלביש את החכמה, ונעשה ראוי לזווג פב״פ עם ז"א. ולקבל כל המוחין ממנו ובקומה שוה. מי יכול לערוך מלחמה במקום שאתה נמצא שם. באבן קטנה שזרקת, נזדעזעו הרקיעים עד אין סוף, והמלאכים נזדעזעו עד אין תכלית.