חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקיג

זהר

תקיג) וכד אית בישראל משכילים בחכמה, דאיהי י׳, מחשבה עלאה, ידעין לזרקא לה להאי אבנא, דאיהי בת יחידה, לההוא אתר דאתגזרת, בגין דברתא באבא אתעבידת, הה״ד י״י בחכמה יסד ארץ. בחכמה דאיהו אבא, יסד ברתא, דאיהו ארץ הדום רגליו.

פירוש מעלות הסולם

תקיג) וכד אית בישראל וכו׳: וכשיש בישראל משכילים בחכמה, שהיא י׳ של השם הוי״ה, שנקראת המחשבה העליונה, שעליה כתוב כולם בחכמה עשית. אלו יודעים לזרוק לה לאותה אבן שהיא מלכות שהיא נקראת בת יחידה, לאותו המקום שנתגזרה ממנו דהיינו לאו״א עלאין שנקראים חכמה. משום שהבת שהיא מלכות באבא שהוא חכמה נעשתה, זהו שכתוב ה׳ בחכמה יסד ארץ, שפירושו: בחכמה שהיא אבא יסד הבת שהיא מלכות, שהיא נקראת ארץ הדום רגליו. ועולה להיות עטרה לראשו בסו״ה אשת חיל עטרת בעלה.