חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקיב

זהר

תקיב) ואיהי תגא, כגוונא דא ם, ברישא דחוטא דזרק״א, אבנא מוכללת ומעוטרת כאבנא בריש עזקא.

פירוש מעלות הסולם

תקיב) ואיהי תגא כגוונא וכו׳: והיא היינו המלכות היא כתר כעין זה ם' סתומה, שאורותיה מכוסים, ומאירה רק ממטה למעלה, בראש החוט של הזרקא, שה"ס ז"א ו׳ של שם הוי״ה, אבן מוכתרת ומעוטרת, כי כתר תרגומו כלילא, וכן עטרה היא כתר, ונרמז כאן ב׳ עליות שיש אל המלכות, שנקראת אבן, עליה א׳ לקומה שוה עד הכתר דז"א, בבחינת המוחין דאחורים, ואז נקראת אבן מוכללת. עלייה ב׳ שהיא עולה ומגלה החכמה שבי' של שם הוי״ה דז״א, ונעשית לו עטרה על ראשו, בסוד עטרה לראש צדיק ומוכשרת לקבל המוחין דפב״פ אז נקראת אבן מעוטרת כאבן בראש הטבעת, (עיין לעיל תקון ה׳ אות ג׳).