חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקיא

זהר

תקיא) עלך אתמר, אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים. אנת הוא דאתמר עלך, אבנא די מחת לצלמא, הות לטור רב, ומלאת כל ארעא.

פירוש מעלות הסולם

תקיא) עלך אתמר אבן וגו': עליך נאמר אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים. את היא שנאמר עליך, אצל החלום של נבוכדנצר, אבנא די מחת לצלמא הות לטור רב ומלאת כל ארעא. (לעיל תקון י׳ אות ה׳).