חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקז

זהר

תקז) קומו אבהן מארי דברית, דהא זאת אות הברית דלכון ביננא, דאתמר בה ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו', ובגינה אמר קב״ה, וזכרתי את בריתי יעקוב.

פירוש מעלות הסולם

תקז) קומו אבהן מארי וכו׳: עמדו האבות, שהם אברהם יצחק ויעקב, בעלי הברית, שהרי זאת אות הברית שלכם שהיא מלכות, היא בינינו, שנאמר בה ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו', ובשבילה אמר הקב״ה וזכרתי את בריתי יעקוב.