חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקו

זהר

תקו) קומו נביאי קשוט, דהא זאת דילכון לגבן, דקא הויתון מתנבאין, עלה אתמר אל יתהלל חכם בחכמתו. ואל יתהלל הגבור בגבורתו וגו׳ כי אם בזאת, זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל לו.

פירוש מעלות הסולם

תקו) קומו נביאי קשוט וכו׳: עמדו נביאי האמת, שהרי זאת שלכם היינו המלכות, שהייתם מתנבאים, ע״י השראתה, היא אצלינו, עליה נאמר, אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו וגו', כי אם בזאת. זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל לו. שבשביל מלכות הנקראת זאת עמהם בגלות, ע״כ מצפה לישועה.