חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקה

זהר

תקה) אהרן כהנא קום משנתך, הא זאת דילך לגבן, דאתמר בה בזאת יבא אהרן אל הקדש. קום רעיא מהימנא לאגנא על זאת דילך, דאתמר בה וזאת התורה אשר שם משה. דהא כמה מארי מגיחי קרבא, קא אתיין לאגחא עלה.

פירוש מעלות הסולם

תקה) אהרן כהנא קום וכו׳: אהרן הכהן עמוד משנתך, ה״י זאת שלך היא אצלינו, שנאמר בה בזאת יבא אהרן אל הקדש. עמוד הרועה הנאמן שהוא משה רבינו, להגן על זאת שלך, שנאמר בה וזאת התורה אשר שם משה. שהרי כמה בעלי עורכי מלחמה הם באים לערוך עליה מלחמה.