חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקד

זהר

תקד) קם ר״ש ואמר אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח, בזאת בודאי אנא בעינא לאתתקפא, בהאי קרא דדוד. קום דוד, הא זאת דילך לגבן.

פירוש מעלות הסולם

תקד) קם ר״ש ואמר וכו׳: עמד רבי שמעון ואמר, כתוב, אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח. בזאת בודאי דהיינו במלכות הנקראת זאת אני צריך להתחזק. בפסוק זה שדוד אמרו, עמוד דוד הרי זאת שלך אצלינו היא.