חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקב

זהר

תקב) בקדמיתא קדוש, והשתא קדש. מה בין האי להאי. א"ר יוסי, דא לעילא לעילא, ודא לאו הכי. דכתיב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו. בהאי אתר אקרי קדוש ולעילא לעילא קדש.

פירוש הסולם

תקב) בקדמיתא קדוש והשתא וכו': בתחילה קרא אותם הקב"ה קדוש, ועתה קורא אותם קדש, מהו ההבדל בין זה לזה. א"ר יוסי, זה, קדש, הוא למעלה למעלה, בחו"ב כנ"ל, וזה, קדוש, אינו כן, כי קדוש הוא המלכות, שכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדש יאמר לו. במקום זה בציון וירושלים שהיא המלכות, נקרא קדוש. ולמעלה למעלה, בחו"ב נקרא קדש.