חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקא

זהר

תקא) כתיב והחכמה מאין תמצא. אורייתא מחכמה נפקת, מאתר דאקרי קדש, והחכמה נפקת, מאתר דאקרי קדש הקדשים. ר' יצחק אמר וכן יובלא אתקרי קדש. דכתיב, יובל היא קדש תהיה לכם. וישראל כלילן מנייהו, הה"ד ואנשי קדש תהיון לי.

פירוש הסולם

תקא) כתיב, והחכמה מאין תמצא: התורה יצאה מחכמה ממקום שנקרא קדש, שהוא החכמה. והחכמה יצאה ממקום שנקרא קדש הקדשים. שהוא כתר. ר' יצחק אמר, וכן היובל, שהוא בינה, נקרא קדש, שכתוב, יובל היא קדש תהיה לכם. וישראל כלולים מהם, מחכמה ומבינה, ז"ש ואנשי קדש תהיון לי.