חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תס

זהר

תס) ת"ח, פנחס קאים קמי דינא תקיפא דיצחק, וסתים פרצה, בגין כך אשלים לגבי פנחס רזא דיצחק. קם קמי פרצה דכתיב ויעמוד פנחס ויפלל. קם בפרצה קמי דינא דיצחק, בגין לאגנא עלייהו דישראל. וע"ד כליל דא בדא בחושבנא.

פירוש הסולם

תס) ת"ח פנחס קאים וכו': בוא וראה, פנחס עמד לפני דין החזק של יצחק וסתם הפרצה, דהיינו שעצר המגפה, שבאה מדינים הקשים דשמאל שנקרא יצחק, משום זה השלים י'אל פנחס שה"ס יצחק, שיהיה בגי' יצחק. עמד לפני הפרצה, שכתוב ויעמוד פנחס ויפלל וגו'. שכתוב פינחס עם י'. עמד בפרצה לפני הדין של יצחק, כדי להגן על ישראל וע"כ כלולים זה בזה בחשבון, כלומר שפינחס בגימטריא יצחק.