חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסט

זהר

תסט) א"ר יוסי, אנא חמית לרבי יהודה דזמין לרבי יוסי ורבי חגי, והוה טבחא, ורבי אבא קרין ליה. ונכיס ההוא תרנגולתא, ונתכוין לתרי סימני, ובדקו ואשכחו דנכיס חד סימנא, וחד לא נכיס.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה