חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסו

זהר

תסו) בגין דאות מ' הוה סימנא קדמאה לאדם הראשון, למבני מות על עלמא, בגין דאת דא הוה טאס על רישיה דאדם, בשעתא דכתיב ותקח מפריו, מ' פריו. והוה מחכא ו"ת, בזמנא דכתיב, ותאכל, ותתן, ותפקחנה. כדין אתבני מות על עלמא.

פירוש הסולם

תסו) בגין דאות מ' וכו': משום שאות מ' היתה סימן הראשון לאדם הראשון לבנות מות על העולם, משום שאות זו עפה על ראשו של אדם בשעה שכתוב ותקח מפריו, מפריו, הוא אותיות, מי כרע, והמ' היתה מצפה אל האותיות ו' ת' בזמן שכתוב, ותאכל ותתן ותפקחנה, אז נבנה המות על העולם.