חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסה

זהר

תסה) א"ר יעקב בר אידי, חכם היה אדם הראשון, שהיה מכיר ויודע לכל מי שהיה בו נפש חיה, ומי שהיה בו נשמה, כשבאו אצלו, הכיר את כלם. הדא הוא דכתיב וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, למי שאינו יודע ומכיר בעבודת בוראו. ונשמה למי שהיה יודע ומכיר בעבודת בוראו. וכך הוא עד היום, מי שאינו יודע ומכיר בעבודת בוראו, ואינו עוסק בתורה, הוא יש לו נפש חיה, ולא נשמה.

פירוש הסולם

תסה) א"ר יעקב בר וכו': אר"י בר אידי, חכם היה אדם הראשון, שהיה מכיר ויודע לכל מי שהיתה בו נפש חיה, ומי שהיתה בו נשמה. כשבאו אצלו הכיר את כולם. וז"ש. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, היינו למי שאינו יודע ומכיר בעבודת בוראו, ונשמה למי שהיה יודע ומכיר בעבודת בוראו. וכך הוא עד היום, מי שאינו יודע ומכיר בעבודת בוראו, ואינו עוסק בתורה, יש לו נפש חיה, ולא נשמה.