חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסה

זהר

תסה) מ"ט. בגין דכד קני בלביה פינחס, אתלבש ביצחק, ואסתלק למהוי בחושבנא ר"ח, והכי סליק שמיה ר"ח, והכי סליק יצחק. כיון דחמא לאת מ' טאס ברקיעא, חטף ליה, וחבר ליה בהדיה ואתעביד מיד רמ"ח, הה"ד ויקח רמח בידו.

פירוש הסולם

תסה) מ"ט בגין דכד וכו': שאול, מהו הטעם של הדברים. ומשיב, משום כשפנחס קנא בלבו, נתלבש ביצחק, ונתעלה להיות בחשבון ר"ח, שכך עולה שמו, ר"ח, וכך עולה יצחק (כנ"ל אות ת"ס) כיון שראה אות מ' מעופפת ברקיע, חטף אותה וחברה עמו ונעשה מיד רמח, כי המ' נתחברה עם הגירטריא ר"ח שבשמו ונעשה הצירוף רמח. ז"ש, ויקח רמח בידו.