חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסד

זהר

תסד) וע"ד אקרון נבלה, מה נבלה מטמאה במשא, אוף אינון דמתין לבר מארעא קדישא, מטמאין במשא. וע"ד אינון נבלה. כל שחיטה דאיפסיל, אקרי נבילה, בגין שחיטה הא איהי מסטרא אחרא, ומיד דאיפסיל שריא עלה סטרא אחרא. ובגין דאיהי דיליה, ושריא עלה אקרי נבלה. ורזא דא נבל הוא, ונבל שמו ונבלה עמו.

פירוש הסולם

תסד) וע"ד אקרון נבלה וכו': וע"כ נקראים נבלה שנאמר עליהם נבלתי יקומון, כי מה נבלה מטמעה במשא, אף אלו שמתים בחוץ לארץ הקדושה מטמאים במשא. וע"כ הם נבלה. כל שחיטה שנפסלה נקראת נבלה, משום שהשחיטה היא מסטרא אחרא, כי מיד שנפסלה שורה עליה סטרא אחרא, ומשום שהוא שלו ושורה עליה נקראת נבלה. וז"ס נבל הוא ונבל שמו, דהיינו שנבלה עמו. כלומר שהס"א שורה עליו.