חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסד

זהר

תסד) מאי חמא. חמא מ', את דא דהוה טאס ברקיעא, ודא הוא סימנא דמלאך המות, דבעיא לאתבנאה באת וא"ו ואת ת'. מה עבד פנחס. דהוה מתלבש ביצחק, כדין נטיל ההוא את מ', וחטף ליה, וחבר ליה בהדיה. כיון דחמא מלאך המות, דפנחס חטף ליה לההוא מ' בהדיה, מיד תב לאחורא.

פירוש הסולם

תסד) מאי חמא. חמא וכו': שואל, שכתוב, וירא פנחס וגו' ויקח רומח וגו', מה ראה. ומשיב ראה מ', שאות הזו היתה עפה ברקיע. ואות זו היא סימן של מלאך המות, אשר המ'רוצה להבנות עם אות ו' ואות ת' ותהיה הצירוף מות. מה עשה פנחס שהיה מתלבש ביצחק, אז לקח אותה אות מ' וחטף אותה ממלאך המות, וחברה עמו. כיון שראה מלאך המות שפנחס חטף אותה המ' עמו, מיד חזר לאחור.