חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסג

זהר

תסג) ואי הדרין בתיובתא, ולא פתחין פומהון להטיח דברים כלפי מעלה ומיתה דלהון בסתימו דפומא, כבעירא דאיהי מיתא, ולית לה קול ודבור. ובוידוי הכי יימא איהו, אין לי פה להשיב, ולא מצח להרים ראש, ויתודה ומייחד לקב"ה בכל יומא, למהוי מיתתיה באחד. כגוונא דשחיטת בהמה,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה