חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסג

זהר

תסג) והחכמה היא ראשית הכל, וקודם הכל, אבל יראת ה', שכל טוב. כלומר, היראה נשארה בשכל ובינה, לדעת ולחקור יראת ה'. לכל עושיהם, לעושה המצות ביראה בתחלה, עד שירגיל עצמו לעשות מאהבה.

פירוש הסולם

תסג) והחכמה היא ראשית וכו': והחכמה היא ראשית הכל וקודם הכל כמ"ש, ראשית חכמה. אבל, יראת ה' שכל טוב, כלומר, היראה נשארה בשכל ובינה לדעת ולחקור יראת ה'. לכל עושיהם, לעושה המצוות ביראה בתחילה, עד שירגיל עצמו לעשות באהבה.