חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסב

זהר

תסב) ומיתתהון מיתה באתגליא, ולית מיתה אלא עניותא, ומיתה דעניותא דלהון, לא יהא באתכסיא, כעופין דדמיין למארי פקודין, אלא באתגלייא, לעיני עמא, דעני חשוב כמת. ואית עניותא באתכסיא, מעיני בני נשא. ואית עניותא, לעיני כלא. כזריקו דדם דבהמה, וזריקתה לעיני כלא, דשפכין דמא קמי כלא. הכי עניין שפכין דמוי באנפייהו, לעיני בני נשא, ואתהדרין ירוקין כמתין.

פירוש הסולם

תסב) ומיתתהון מיתה באתגליא וכו': ומיתתם הוא מיתה בגלוי. ואין מיתה אלא עניות, והמיתה של עניות שלהם לא יהיה בסתר, כעופות המרמזים על בעלי מצות, שמכסים את דמם, אלא בגלוי לעיני העם. ומפרש. כי עני חשוב כמת, ויש עניות שהוא מכוסית מעיני בני אדם. ויש עניות לעיני כל, כמו זריקת דם בהמה, שזריקתה לעיני כל, ששופכים הדם לפני כל. כך העניים, שדמם נשפך בפניהם לעיני בני אדם ונעשים ירוקים כמתים.