חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסב

זהר

תסב) וא"ת, הא כתיב וה' נתן חכמה לשלמה. ת"ח, לא כתיב נתן החכמה, אלא חכמה, שעמד על קצת אמיתתה. המשיח עתיד לדעת קצתו, דכתיב ביה, ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה כו'.

פירוש הסולם

תסב) וא"ת הא כתיב וכו': ואם תאמר הרי כתוב, וה' נתן חכמה לשלמה. בוא וראה, כי לא כתוב נתן החכמה, אלא נתן חכמה, בלי ה' הידיעה, שפירושו, שעמד על קצת אמיתתה. ולא החכמה ממש. המשיח עתיד לדעת קצתה, שכתוב בו. ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה וגו'. שנאמר רוח חכמה ולא חכמה ממש.