חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסא

זהר

תסא) רשיעיא, אינון רשימין בלא סימנין דטהרה, אינון דלית להון תפלין על רישא, ודרועא. ואינון דלא רשימין בתורה ובמצות. ואלין דלא נטרין זכור ושמור. ולא רשימין בתכלת ולבן דציצית. ואלין דלא רשימין באלין סימנין, שקץ הם לכם, לאו אינון ישראל אלא עמי הארץ. מה אלין…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה