חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסא

זהר

תסא) ולא עמד על כל ידיעתה, אלא עמד על מה שלא עמד אדם, על האי ראשית, שהיא חכמה. דכתיב ביה במשה, וירא ראשית לו, וזהו חכמה.

פירוש הסולם

תסא) ולא עמד על וכו': ולא עמד משה על כל ידיעתה, אלא עמד על מה שלא עמד אדם על ראשית הזו, שהיא חכמה הכתובה במשה, וירא ראשית לו. שזו היא חכמה.