חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תנט

זהר

תנט) בדכורא איהו צדיק, ואיהי צדק בלא יו"ד, איהו איש. ואיהי אשה, בלא יו"ד. ובג"כ חדוה דילה, לאתקרבא בה, ולאתעדנא בהדה. מאן דרחיק עדונא דא, ירחקון ליה מעדונא דלעילא. וע"ד כתיב, כי מכבדי אכבד וגו'.

פירוש הסולם

תנט) בדכורא איהו צדיק וכו': בזכר הוא צדיק, והנוקבא היא צדק בלי י', הוא איש עם י', והיא אשה בלי י'. ומשום זה השמחה שלה, היא להתקרב אל הי' ולהתעדן עמה בזווג, מי שמרחיק עדון הזה מרחיקים אותו מעדן של מעלה. וע"כ כתוב, כי מכבדי אכבד וגו'.