חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תנח

זהר

תנח) אמר לי, ידעת נפש חיה, דאמר קרא, דהוות מן ארעא, והא משמע נפש חיה, למה. אמרית, אימא ברי.

פירוש הסולם

תנח) אמר לי ידעת וכו': אמר לי הילד, הידעת נפש חיה, שאמר עליה הכתוב שהיתה מן הארץ, והרי משמע שהיא נפש חיה, ולמה היא מן הארץ. אמרתי, אמור בני.