חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תנז

זהר

תנז) יו"ד דא איהי רזא דברית, כל מאן דנטר ברית דא, איהו אשתזיב לעילא, ואשתזיב לתתא. פנחס, בגין דאיהו קני על ברית דא, אשתזיב מן דינא עלאה, ומן דינא דלתתא, ובג"כ אתרשם יו"ד דא בגוויה, הה"ד, פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן וגו'.

פירוש הסולם

תנז) יוד דא איהי וכו': הי' היא סוד הברית, דהיינו יסוד, שכל מי השומר ברית הזה, הוא ניצל למעלה וניצל למטה. פנחס משום שקנא לברית הזה, ניצל מדין שלמעלה ומדין שלמטה, ומשום זה נרשמה י' זו בתוכו, דהיינו בשמו, זה שכתיב, פינחס וגו'.