חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמ

זהר

תמ) כלהו אלין דאזלין אסתכלא בשכינתא, צריכין למיהב לה דורונא. הה״ד, ולא יראה את פני י״י ריקם. וצריך למחדי בה, הה״ד ושמחת בחגך. דאיהי חדוה דקב״ה אתקריאת.

פירוש מעלות הסולם

תמ) כלהו אלין דאזלין וכו׳: כל אלו שהולכים לראות את השכינה, הם צריכים לתת לה מתנה, (חגיגה ב'. עיי״ש ברש״י ד״ה יראה יראה) זהו שכתוב, ולא יראה את פני ה׳ ריקם, וצריך לשמוח בה, היינו במלכות, זהו שכתוב ושמחת בחגך, והשכינה נקראת חג, והיא נקראת השמחה של הקב״ה, שהוא ז״א.