חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמט

זהר

תמט) ועלייהו אתמר, עושה מלאכיו רוחות, מסטרא דעמודא דאמצעיתא, דנשבין על לבא, דאיהו דרגא עשיראה ברוחא דקודשא, דאיהו בינייהו. ואיהו ו', אות בצבא דיליה, כליל ו' פרקין דתרין שוקין, דכתיב בהו שוקיו עמודי שש, ודא צדיק אות ברית.

פירוש הסולם

תמט) ועלייהו אתמר עושה וגו': ועליהם, על נו"ה, נאמר עושה מלאכיו רוחות, מצד עמוד האמצעי, שהוא ז"א, כלומר, שהם הרוחות הנמשכים מז"א לתוך כנפי ריאה (כנ"ל במראות הסולם אות ג') הנושבות על הלב, שהוא מדרגה עשירית ברוח הקודש, דהיינו מלכות, שהיא ביניהם בין נו"ה. והוא היסוד. הוא ו', הוא אות בצבא שלו, הכולל ששה פרקים של ב' השוקים שהם נצח והוד, שכל אחת יש לה ג' פרקים, משום שהוא קו האמצעי. שכתוב בהם שוקיו עמודי שש, וזהו צדיק שהוא אות ברית הכולל שש דנו"ה. ודורש כאן את השם צבאות שנקרא היסוד, שהוא אותיות אות בצבא שלו. משום שכולל ששה פרקים של נו"ה. שהם חג"ת נה"י.