חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמז

זהר

תמז) ובגינייהו אתמר ביה, לא יתן לעולם מוט לצדיק, דאיהו עץ, דאתמר ביה, היש בה עץ אם אין. אעקרו עץ דאיהו צדיק, אלין דאפיקו שום ביש על ארעא, וגרמו, וישאוהו במוט בשנים, ו' ו'.

פירוש הסולם

תמז) ובגינייהו אתמר ביה וכו': ובשביל נצח והוד, שלא יתפרדו, נאמר בו בצדיק, שהוא יסוד, לא יתן לעולם מוט לצדיק, דהיינו שהיסוד לא ימוט מליחד הנצח והוד, שהוא עץ,שנאמר בו, היש בה עץ אם אין. ואלו שהוציאו שם רע על הארץ עקרו עץ הזה שהוא צדיק, דהיינו יסוד, וגרמו, אל, וישאוהו במוט בשנים, שנצח והוד היו בבחינות ו' ו' בלי יחוד היסוד. כי הצדיק מוט, מחמת שהוציאו שם רע על הארץ.