חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמו

זהר

תמו) ויקח משה את עצמות יוסף עמו. עצמות צדיק יסוד עלמין, דרגא דיוסף הצדיק. ועלייהו אתמר, את קרבני לחמי לאשי ולית לחם, אלא אורייתא, לכו לחמו בלחמי. ואינון: אשכלות דצדיק, וצדיק, עץ פרי. ובגיניה אתמר, וישאוהו במוט בשנים. ואמאי במוט. בגין דלא הוה תמן צדיק.

פירוש הסולם

תמו) ויקח משה את וגו': ויקח משה את עצמות יוסף עמו. דהיינו, עצמות צדיק יסוד עולם, שהוא המדרגה של יוסף הצדיק. ועליהם, על נצח והוד, נאמר, את קרבני לחמי לאשי, ואין לחם אלא התורה, דהיינו נצח והוד שנלחמים זה בזה, בסוד הטחינה הנ"ל. ועליהם נאמר, לכו לחמו בלחמי. והם, נצח והוד, הם האשכולות ענבים המושפעים ע"י צדיק, שהוא יסוד. והצדיק, שהוא יסוד נקרא עץ פרי. ובשבילו נאמר, ושאוהו במוט בשנים. ולמה במוט, ולא נאמר, וישאוהו בעץ. הוא משום שלא היה שם צדיק הנקרא עץ. כי היסוד שהוא קו האמצעי, לא יחד ב' האשכולות, שהם נצח והוד, שיוכללו זה בזה. וע"כ נשאו במוט בשנים, בלי התכללות בצדיק.