חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמה

זהר

תמה) א"ר יצחק, אמת הוא נוטריקון. א', אמת. מ"ם מאר"ץ. תי"ו, תצמ"ח. כלומר אמת מארץ תצמח. מאי משמע, א"ר יצחק, בשעת החיבור, שצריך להיות שם האמת והיושר, בשעה שנתהוה מארץ ונתייסד, ולא בשעה שנתגבל. והיינו דאמר רב הונא, כל בנין שאין בו יסוד, אינו כלום. ואיזהו יסוד. שצריך האדם בשעת החיבור, כדקאמרן.

פירוש הסולם

תמה) א"ר יצחק אמת וכו': אר"י, אמת הוא ראשי תיבות: א' ר"ת אמת, מ' ר"ת מארץ, ת' ר"ת תצמח. כלומר, אמת מארץ תצמח. מה מלמדנו. א"ר יצחק, מלמדנו, שבשעת החיבור, צריך להיות שם האמת והיושר, תכף בשעה שנתהוה מארץ ונתיסד, ולא אח"כ בשעה שכבר נתגבל ונעשה. והיינו דאמר רב הונא, כל בנין שאין בו יסוד אינו כלום. ואיזה הוא יסוד. היינו, שצריך האדם להתקדש בשעת החיבור, כמו שאמרנו.