חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמה

זהר

תמה) וכלא אתקשר בהאי שמא אדני, איהי שכינתא תתאה, תקיפא, בד' תקופין דאינון מסטרא דשמאלא חזק תקיף. ואינון אל״ף דל״ת נו״ן יו״ד.

פירוש מעלות הסולם

תמה) וכלא אתקשר בהאי וכו׳: והכל מתקשר בשם הזה היינו אדנ״י, שבמלואו יש י״ב אותיות, שהוא שם המלכות, שהיא השכינה התחתונה, שבה הוא המקום לגילוי המוחין דהארת חכמה, שאינם מתגלים בשום מדרגה אלא בה. חזקה, כי היא הנושא של המסך הדוחה את האור העליון המכה בו, ומחזירו, ולא נותן לו להתפשט בד׳ תקופות שהם מצד השמאל, דהיינו המסך שבד׳ בחינות הקומה שלה, שהוא חזק ותקיף. והם מרומזים בי״ב אותיות שהם: אלף, דלת, נון, יוד, שהם המלוי של שם אדנ״י.