חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמד

זהר

תמד) ועוד שכינתא איהי חשבון, תקופות ומזלות ומולדות ועבורין. ארבע תקופן דאתקריאו ארבע תקופות. ולכל תקופה תלת ירחין. ובהון תרי עשר מזלות. ואינון לקבל תרי עשר שבטין דישראל.

פירוש מעלות הסולם

תמד) ועוד שכינתא איהי וכו׳: ועוד השכינה שהיא מלכות, היא חשבון, היינו שבה הארת המוחין דחכמה הנקראים חשבון של תקופות, ומזלות ומולדות ועבורים, ארבע תקופות החמה, שנקראים ארבע תקופות השנה, שהם חו"ג נו״ה, ולכל תקופה שלשה חדשים, שהם ג׳ קוים, ובהם מאירים שנים עשר מזלות, ששה לששת חדשי הקיץ, וששה לששת חדשי החורף. והם נגד י״ב שבטי ישראל.