חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמג

זהר

תמג) כברכת י״י אלקיך אשר נתן לך: דא שכינתא תתאה. חד מסטרא דימינא, ברכה. וחד מסטרא דשמאלא, מתנה.

פירוש מעלות הסולם

תמג) כברכת ה׳ אלקיך וגו': כברכת ה׳ אלקיך אשר נתן לך: זה השכינה התחתונה שהיא מלכות הנקראת ברכה בעת שמקבלת מחכמה דימין, שהיא אורות דחסדים החשובים יותר מחכמה. אחת מצד הימין שהם אורות דאו״א עלאין שהם אורות דחסדים עם הארת ג״ר המאירים ממעלה למטה כטבע הימין ונקראים ברכה. ואחת מצד השמאל שהם אורות דישסו"ת המאירים בהארת חכמה דשמאל רק ממטה למעלה. ונקראים מתנה.